Elnyert pályázatok

Elnyert pályázataink

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a K-FLÓRIÁN Kft.-nél” című, GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01265 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 9 052 878 Ft azaz kilencmillió-ötvenkétezer-nyolcszázhetvennyolc Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A pályázat Támogatói Okirata itt érhető el.

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA

A projekt alapadatai:

  • Projekt azonosító: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01265
  • Igényelt támogatás: 9 052 878 Ft
  • Visszatérítendő hitel: 18 105 756 Ft
  • Támogatás mértéke: 29,99%
  • A projekt költségvetése: 30 176 261 Ft
  • Projekt tervezett befejezése:07.08.

 

A projekt bemutatása:

A K-FLÓRIÁN Kft. 23 éve van jelen a piacon, jogelődje ugyan ezen néven, de még Bt.-ként kezdte meg működését ’94-ben, azzal a céllal, hogy az akkori igényeket kielégítő̋ hiánypótló szolgáltatást nyújtson. A vállalkozás jogi formája 2002-ben változott Kft.-re. A társaság székhelye Pécsen, az Edison utca 27. szám alatt található́, telephelye a szomszédos 33. számon helyezkedik el. Tevékenységét mindkét helyszínen végzik, az átjárás biztosított.

Jelen projekt keretében a főtevékenység, azaz a 2829’08 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű̋ gép gyártása tevekénység fejlesztése valósul meg. A fejlesztés elsődleges indokoltságat a folyamatosan változó́ piaci igények kielégítésére való́ törekvés alapozza meg, továbbá́ a már meglevő̋ partnerek visszajelzése, a körükben végzett folyamatos igényfelmérés és az igy kapott információk összegzése. A megrendelők köre folyamatosan bővül, változó́ igényeiket pedig a kapacitások folyamatos bővítésével lehet kielégíteni. A beruházás keretében 1 db nyomáspróbázó, valamint 1 db vízmennyiség mérő̋ kerül beszerzésre, emellett az üzemi épület, valamint a műhely infrastrukturális korszerűsítése valósul mely, melynek keretében megújuló́ energiaforrásokat hasznosító́ berendezések (napelemek és levegő-víz hőszivattyú́) is elhelyezésre kerülnek. Az üzemi épület és a műhely infrastrukturális korszerűsítésével a társaság megújuló́ energiaforrást hasznosító́ technológiákat alkalmaz, melyek a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése szolgálnak megújuló́ energia előállításával. A cég által végzett tevekénységekhez kapcsolódó́ energiaigény ezáltal jelentősen csökken, amellyel a társaság eredményessége növekszik. A projekt keretében beszerezni kívánt HTG 500/60-as nyomáspróbázó segítségével a szolgáltatási kapacitás bővítése valósulna meg. A székhely és telephely infrastrukturális fejlesztésével, technológiai korszerűsítésével lehetőség nyíliik eddig nem gyártott, új termék létrehozására is, amely a gyártási kapacitás bővítését eredményezi. Az új, előállítani kívánt termék egy univerzális tároló́ lemezszekrény, amely méreténél és jellegénél fogva széles körben értékesíthető. A megvásárolni kívánt gép segítségével a tűzoltó́ készülékek felülvizsgálatának és karbantartásának területén jelentős fejlődést realizálhatunk. Az új berendezés lehetőséget ad a gyorsabb és pontosabb munkavégzésre, segítségével hatékonyabb szolgáltatási folyamat érhető̋ el. Az ezáltal felszabadult munkakapacitások az infrastrukturális körülmények fejlesztése lévén lehetővé́ teszik új, eddig nem gyártott termék előállítását a jelenlegi létszám megtartásával. A FLOWMASTER F250DL vízmennyiségmérő lehetőséget ad a tűzivízrendszereken kifolyt vízmennyiség mérésére.

A projekt hozzáadottérték-növekedési potenciálja jelentős, hiszen megvalósítást követően több szűkös határidejű̋ megrendelés vállalása lehetséges, amellyel árbevétel növekedése realizálható́.

A projekt megvalósulásának helyszíne:

7630 Pécs, Edison utca 27. Hrsz.: 41162/3

7630 Pécs, Edison utca 33. Hrsz.: 41162/2

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím: 1539 Budapest, Postafiók 684
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 
Infovonal: 06 40 200-617
Honlap: www.palyazat.gov.hu