Gyakori kérdések

A tűz-, munka- és környezetvédelmi feladatok ellátását a Szolgáltató szakember csapattal végzi, míg egy alkalmazott esetén a feladatok teljesítése egyetlen személy szaktudására épül. A szakmai munka elvégzésének minőségéért a Szolgáltató nagyobb szintű felelősséggel tartozik, mint egy alkalmazott munkavállaló.

Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására minden esetben szükség van, de feladatok eltérőek lehet az adott gazdálkodó szervezet méretétől és tevékenységétől függően.

A tűz- és munkavédelmi jogszabályok az egyéni vállalkozókra is vonatkoznak, amennyiben szervezett munkavégzéssel kapcsolatosan történik a tevékenysége.

A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy az adott gazdálkodó szervre vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásokat, alapvető szabályokat, illetve a munkahely sajátosságának megfelelő tűzvédelmi tevékenység alapjait, kérdéseit összefoglalja és leszabályozza.

A tűz-, munkavédelemről szóló törvény előírja a munkába állás előtti, időszakos (éves) ismétlődő és munkakör-technológiai változáskor tartandó oktatásokat.

Minden gazdálkodó szervezetnek kötelező tűzoltó készülékeket üzemben tartani, valamint a negyedévente kötelező üzembentartói felülvizsgálatokat elvégezni és a jogszabályban előírt időszakonként karbantartani.

Üzembe helyezése előtti vizsgálatok elvégzése, súlyos baleset kivizsgálása, időszakos biztonsági felülvizsgálat, munkahelyi kockázatértékelés és felülvizsgálat, munkakörnyezeti mérések, villamos felülvizsgálatok stb.

A kockázatértékelés nem más, mint annak gondos áttekintése, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvintézkedések szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére. A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

A sérült ellátását követően értesíteni kell a munkavédelmi megbízottat, a balesetet ki kell vizsgálni és a hasonló balesetek megelőzése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Minden olyan gazdasági társasági köteles környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteni, aki a tevékenysége során környezetszennyező anyagot bocsát ki, illetve tevékenysége során a jogszabályban meghatározott mennyiséget meghaladó hulladék keletkezik.

Abban az esetben kötelező bevallást készíteni, amennyiben a telephelyen a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyiség, veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

Minden olyan légszennyező forrást, mely által kibocsátott anyagokra a levegővédelmi jogszabályok kibocsátási határértéket állapítanak meg, továbbá tüzelőberendezések esetében a 140 kWh hőteljesítmény határt (az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények esetében ezen küszöbérték 500 kWh.) meghaladó berendezéseket kell bejelenteni.