Környezetvédelem

Napjainkban sok-sok káros anyaggal szennyezzük környezetünket. A vizekbe beleengedik a tisztítatlan szennyvizet. A gyárak, a közlekedési járművek és minden, ami szén-dioxidot bocsát ki, szennyezi a levegőt. A talajt pedig a mezőgazdaság teszi tönkre, a rengeteg vegyszerrel és műtrágyával.

 

Környezetünk védelme mára egyik legfontosabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani az általa okozott környezet- és természetvédelmi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak egy megfelelően felkészült társadalom lesz képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő társadalom kialakulását.

 

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. Ha mindenki odafigyel és törődik a természettel, akkor máris sokkal tisztább és egészségesebb lenne bolygónk!

kvkisképKörnyezetvédelemi szolgáltatás

Társaságunk több éves tapasztalattal rendelkezik környezetvédelmi szolgáltatások terén. Jelenleg közel 60 vállalkozásnál nyújtunk komplex környezetvédelmi szolgáltatást, mely az általános ügyintézésen kívül (szaktanácsadás, telepengedélyeztetési, környezetvédelmi engedélyeztetések lebonyolítása) az alábbi szakterületekre terjed ki:

Hulladékgazdálkodás

 • A gazdasági társaságok tevékenységéből származó hulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése a hatályos jogszabályok alapján
 • Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyek kialakítása, üzemeltetési szabályzatok, üzemnaplók, anyagmérleg, hulladékgazdálkodási terv készítése stb.
 • Hulladék nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeinek teljesítése (HIR-EV adatlapok, lerakási járulék bevallás stb.)

Levegőtisztaság-védelem

 • Légszennyező pontforrások és diffúz források engedélyeztetése, bejelentése, felülvizsgálata
 • Akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, hatásterület lehatárolás
 • Levegőminőség-védelmi bevallások elkészítése (LM adatlapok)

Vízvédelem

 • A hatályos vízvédelmi jogszabályok előírásainak betartatása, vízjogi üzemeltetési engedélyek, vízhasználatok engedélyeztetése, vízkészlet járulék bevallások, FAVI bevallások elkészítése, mintavételek megszervezése

Zaj- és rezgésvédelem

 • zajmérések megszervezése, mérési jegyzőkönyvek elkészítésének lebonyolítása, hatásterület lehatárolás.

Egyéb környezetvédelmi tevékenységek:

 • Környezetvédelmi szaktanácsadás
 • Építési engedélykérelmek környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése
 • Környezetterhelési díj bevallás
 • Környezetvédelmi szemlék megtartása
 • Hatóságokkal történő kapcsolattartás
 • Hatósági ellenőrzéseken való részvétel