Legionella kockázat

Napjainkban sok-sok káros anyaggal szennyezzük környezetünket. A vizekbe beleengedik a tisztítatlan szennyvizet. A gyárak, a közlekedési járművek és minden, ami szén-dioxidot bocsát ki, szennyezi a levegőt. A talajt pedig a mezőgazdaság teszi tönkre, a rengeteg vegyszerrel és műtrágyával.

 

Környezetünk védelme mára egyik legfontosabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani az általa okozott környezet- és természetvédelmi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak egy megfelelően felkészült társadalom lesz képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő társadalom kialakulását.

 

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. Ha mindenki odafigyel és törődik a természettel, akkor máris sokkal tisztább és egészségesebb lenne bolygónk!

Értelmezések (kivonat a 49/2015. (XI.6)EMMI rendeletből)
e) Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg: azon 20-50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges;
f) Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan közforgalmú létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek találhatóak;
g) fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: az f) pont szerinti létesítmények közül az egészségügyi és szociális intézmények, kereskedelmi szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét, élménymedencét, hidroterápiás kezelőt;

A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények kockázatbecslést 2017.02.04-ig el kell végeztetni!

image001

Napjainkban sok-sok káros anyaggal szennyezzük környezetünket. A vizekbe beleengedik a tisztítatlan szennyvizet. A gyárak, a közlekedési járművek és minden, ami szén-dioxidot bocsát ki, szennyezi a levegőt. A talajt pedig a mezőgazdaság teszi tönkre, a rengeteg vegyszerrel és műtrágyával.

 

Környezetünk védelme mára egyik legfontosabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani az általa okozott környezet- és természetvédelmi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak egy megfelelően felkészült társadalom lesz képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő társadalom kialakulását.

 

Napjainkban egyre fontosabb a környezetvédelem. Ha mindenki odafigyel és törődik a természettel, akkor máris sokkal tisztább és egészségesebb lenne bolygónk!

A K-Flórián Kft. a Megbízói igények alapján az alábbi feladatok ellátását vállalja:
Egyszeri feladatellátás:
Þ     Megrendelőtől kapott, vízgazdálkodási rendszert leíró dokumentáció (műszaki rajz, leírás) alapján a kockázati közegek azonosítása
Þ     Kérdőív összeállítása az egyes kockázati közegekhez kapcsolódóan
Þ     Kockázatjellemzés elkészítése
Þ     Kockázatbecslési dokumentáció elkészítése a Megbízó által megadott adatok alapján 
Þ     Optimális üzemeltetési utasítás kidolgozása a Megbízó által megadott műszaki adatok felhasználásával
Ø  Igény esetén a dolgozók Legionellával kapcsolatos oktatása
Þ     Monitoring terv elkészítése, mintavételi pontok kijelölése
Ø  Megrendelőtől kapott műszaki adatok, helyszíni szemle alapján minden kockázati közegre kidolgozzuk a monitoring tervet, illetve hőmérsékletmérésre vonatkozó utasítást.
Þ     Kockázatkezelési táblázat összeállítása
Þ     Kockázatcsökkentő beavatkozások, intézkedési terv kidolgozása
Ø  Megbízói igény esetén a fertőtlenítési megoldások meghatározása (fertőtlenítő szer kiválasztása és koncentráció meghatározása) külön megbízás alapján biológus szakértő bevonásával történik.
Időszakos feladatellátás:
Þ     Időszakos szemlék megtartása
Ø  Igény esetén a Népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ellenőrzésén részt veszünk, képviseljük a munkáltatót
Þ     Felülvizsgálat 
Ø  Éves rendszeres felülvizsgálat, vagy nagyobb karbantartás, új vízkezelő berendezés, épületszárny kialakítás, stb. beruházás esetén időszakos felülvizsgálat elvégzése, 
Ø  Kockázatbecslési dokumentáció frissítése.
 
Megbízó részéről a fenti feladatok elvégzéséhez az adatgyűjtés és a bejárások idejére megfelelő műszaki és technológiai ismeterekkel rendelkező személy biztosítása szükséges.