Munkavédelmi bírság mértéke

A munkavédelmi bírság összege 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedhet.

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során:

 1. a) 2-4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szörösére;
 2. b) 5-7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;
 3. c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan

 1. a) egy óránál tovább fennállt, 1,3-szorosára;
 2. b) nyolc óránál tovább fennállt, 1,5-szörösére;
 3. c) egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára;
 4. d) egy hónapnál tovább fennállt, 5-szeresére

emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét.

 

A munkáltató mulasztása miatt:

 1. a) fokozott expozíció következett be, 1,2-szeresére;
 2. b) munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, 1,5-szörösére;
 3. c) súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be, 3-szorosára;
 4. d) halálos munkabaleset következett be, 10-szeresére

emeli meg a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság mértékét.

 

Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval szemben jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg.

 

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken.

 

A megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti ha:

 1. a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot meghaladja,
 2. b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja,
 3. c) a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására,
 4. d) nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
 5. e) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik,
 6. f) a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;
 7. g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit,
 8. h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, vagy
 9. i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

 

A megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha:

 1. a) a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított;
 2. b) a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy
 3. c) a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.