MINDEN MUNKÁLTATÓT ÉRINTENEK A FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY AKTUÁLIS VÁLTOZÁSAI!

2020.09.01-TŐL MINDEN ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK BEJELENTÉS VAGY ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ

A tűz- és munkavédelmi oktatás (több más „belső” oktatással együtt) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerint bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységnek minősül.

KF_oktatas

A Fktv. 13/B. § (1) bekezdése értelmében bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a felnőttképzőnek (felnőttképző = az oktatás szervezője = munkáltató) adatokat kell szolgáltatnia a “Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerbe” majd a képzésben részt vevő személy kérésére ki kell állítania egy tanúsítványt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a képzés elvégzésének igazolására, és azt a képzésben részt vevő rendelkezésére kell bocsátania.

A felnőttképzési szabályok változásával azonban a munkavédelemről és tűzvédelemről szóló törvények nem módosultak, melynek értelmében a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtörténtét az oktatott ismeretanyag tematikájának megjelölésével és a munkavállaló aláírásával továbbra is írásban szükséges rögzíteni.

Amennyiben a felnőttképzési tevékenység során (a rendszerből) tanúsítványt állítanak ki, az nem tartalmazza a tűz- és munkavédelmi oktatás tematikáját, tehát önmagában a tanúsítvány aláírása a Mvt., Tvt. szerinti kötelezettségek teljesítésének igazolására nem alkalmas.

A munka és tűzvédelmi hatóságok a korábbi gyakorlatnak megfelelően a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokra vonatkozó törvények szerinti megvalósulását vizsgálja, az oktatási naplókat és tematikákat ellenőrzi, és szükség esetén meghallgatással győződik meg arról, hogy a munkavállalók a végzett tevékenységükre vonatkozó veszélyforrásokat és ártalmakat ismerik-e, tisztában vannak-e a megelőző intézkedésekkel és ismerik, illetve alkalmazzák-e a technológia helyes lépéseit valamint a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

A fenti előírásoknak való megfelelőséghez (melyet a későbbiekben ellenőrizni szándékozik a vonatkozó hatóság) a munkáltatóknak előbb regisztrálni szükséges a „Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe” a https://far.nive.hu/ hivatalos oldalon. (Természetesen szerződött partnereinknek segítséget nyújtunk a regisztráció zökkenőmentes bonyolítása érdekében.)

2020.11.19.

                                                                                                                                                                                                  a K-FLÓRIÁN csapata